• ایمیل: sales@rumotek.com
 • ساخت

  تولید آهنربای دائمی

  بسیاری از پیشرفت های فنی تنها پس از توسعه آهنرباهای دائمی بسیار قدرتمند در اشکال و اندازه های مختلف امکان پذیر شد. امروزه ، مواد مغناطیسی دارای ویژگیهای مغناطیسی و مکانیکی بسیار متفاوتی هستند ، بنابراین می توان از چهار خانواده آهن ربا دائمی در کاربردهای بسیار گسترده ای استفاده کرد.

  آهنربای RUMOTEK دارای مقدار زیادی آهنربا دائمی در اشکال و اندازه های مختلف است که با توجه به کاربرد مشتری متفاوت است و همچنین آهنرباهای سفارشی را نیز ارائه می دهد. با تشکر از تخصص ما در زمینه مواد مغناطیسی و آهنرباهای دائمی ، ما طیف گسترده ای از سیستم های مغناطیسی را برای کاربردهای صنعتی توسعه داده ایم.

  تعریف آهنربا چیست؟
  آهنربا جسمی است که توانایی ایجاد یک میدان مغناطیسی را دارد. تمام آهن ربا باید حداقل یک قطب شمال و یک قطب جنوب داشته باشد.

  میدان مغناطیسی چیست؟
  میدان مغناطیسی ناحیه ای از فضا است که در آن یک نیروی مغناطیسی قابل تشخیص وجود دارد. یک نیروی مغناطیسی دارای قدرت و جهت قابل اندازه گیری است.

  مغناطیس چیست؟
  مغناطیس به نیروی جاذبه یا دافعه ای گفته می شود که بین موادی که از مواد خاصی مانند آهن ، نیکل ، کبالت و فولاد ساخته می شوند وجود دارد. این نیرو به دلیل حرکت بارهای الکتریکی درون ساختار اتمی این مواد وجود دارد.

  آهن ربا "دائمی" چیست؟ چه تفاوتی با "الکترومغناطیس" دارد؟
  یک آهنربا دائمی حتی بدون منبع تغذیه به نیروی مغناطیسی خود ساطع می کند ، در حالی که آهنربای الکتریکی برای تولید یک میدان مغناطیسی به نیرو نیاز دارد.

  تفاوت آهنربای ایزوتروپیک و ناهمسانگرد چیست؟
  آهنربای ایزوتروپیک در طول فرآیند تولید جهت ندارد و بنابراین می تواند پس از ساخت در هر جهتی مغناطیسی شود. در مقابل ، یک آهنربا ناهمسانگرد در طول فرآیند تولید در معرض یک میدان مغناطیسی قوی قرار دارد تا ذرات را در یک جهت خاص هدایت کند. در نتیجه ، آهنرباهای ناهمسانگرد فقط در یک جهت مغناطیسی می شوند. با این حال آنها به طور کلی خواص مغناطیسی قوی تری دارند.

  چه چیزی قطبیت آهنربا را تعریف می کند؟
  اگر اجازه حرکت آزادانه داشته باشد ، آهن ربا خود را با قطب شمال و جنوب زمین همسو می کند. قطبی را که به دنبال جنوب است ، "قطب جنوب" و قطبی را که به سمت شمال است ، "قطب شمال" می نامند.

  قدرت آهنربا چگونه اندازه گیری می شود؟
  قدرت مغناطیسی به چند روش مختلف اندازه گیری می شود. در اینجا چند نمونه ذکر شده است:
       1) از متر گاوس برای اندازه گیری قدرت میدانی که آهنربا در واحدهایی به نام "گاوس" ساطع می کند ، استفاده می شود.
       2) برای اندازه گیری میزان وزنی که آهنربا می تواند به پوند یا کیلوگرم اندازه گیری کند ، می توان از Pull Testers استفاده کرد.
       3) از دماسنج ها برای شناسایی دقیق مشخصات مغناطیسی یک ماده خاص استفاده می شود.

  کارگاه

  11
  22
  33